امروز: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
کد خبر: 33442
تاریخ انتشار: ۲:۵۸ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم 1438

در روز پنج شنبه ۲۱ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله مهدوی (زیدعزه) و مداحی آقایان حاج رسول میرباقری و احمداثنی عشران

کد خبر: 33440
تاریخ انتشار: ۲:۰۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم 1438

در روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله مهدوی (زیدعزه) و مداحی آقایان احمداثنی عشران و امیرعباس ربیعی و حاج رسول میرباقری

کد خبر: 33441
تاریخ انتشار: ۱:۵۸ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم 1438

در روز سه شنبه ۲۰ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله مهدوی (زیدعزه) و مداحی آقایان حجت السلام و المسلمین عمادی و حاج محمد یزدخواستی

کد خبر: 33412
تاریخ انتشار: ۱:۱۱ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم 1438

در روز دوشنبه ۱۹ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله رئیسی (زیدعزه) و مداحی آقایان حاج رسول میرباقری و احمداثنی عشران

کد خبر: 33282
تاریخ انتشار: ۱:۰۲ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم 1438

در روز یکشنبه ۱۸ مهر در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله مهدوی (زیدعزه) و مداحی آقایان حاج رسول میرباقری و احمداثنی عشران

کد خبر: 33280
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

در روز شنبه ۱۷ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله مهدوی (زیدعزه) و مداحی آقایان حاج رسول میرباقری و احمداثنی عشران

کد خبر: 33263
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

در روز جمعه ۱۶ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله محی الدین حائری شیرازی (زیدعزه) و مداحی آقای احمداثنی عشری

کد خبر: 33249
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

در روز پنج شنبه ۱۵ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری (زیدعزه) و مداحی آقایان محمد هویدا و سیداحمد معنوی

کد خبر: 33238
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

در روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری (زیدعزه) و مداحی آقایان سیداحمد معنوی و امیرعباس ربیعی

کد خبر: 33231
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۷ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۸

در روز سه شنبه ۱۳ مهرماه در هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری (زیدعزه) و مداحی آقایان محمد هویدا و امیرعباس ربیعی

صفحه 1 از 612345...قبلی »
آخرین اخبار